காணொளிகள்

spa

எது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் உண்மையான வெற்றி ?

பாஸ்டர். பிரமிளா ஜெயராஜ்

14-08-2022spa

கண்ணீர்

Rev.Dr.David Prakasam

07-08-2022spa

உன் கையில் இருக்கிறது என்ன ? என்னுடைய கைபேசி

Pr. Terry Prakasam

24-07-2022spa

புரட்சிகர கிறிஸ்துவன் - பாகம் 2

Rev.Dr.David Prakasam

10-07-2022spa

புரட்சிகர கிறிஸ்துவன்

Rev.Dr.David Prakasam

03-07-2022spa

அடுத்த எல்லையின் ஆசீர்வாதங்கள்

Rev.Dr.David Prakasam

27-06-2022spa

தகப்பனின் விசேஷித்த சிலாக்கியம்

Pr.Terry Prakasam

21-06-2022spa

இளைப்பாறுதலின் வாக்குத்தத்தம்

Pr.Terry Prakasam

13-06-2022spa

பெந்தகொஸ்தே அனுபவ ஆசீர்வாதங்கள்

Pr_Ketzia_Prakasam

07-06-2022spa

ஏன் கர்த்தாவே ஏன் விசுவாசத்தின் பரீட்சை பாகம் - 2

Rev.Dr.David Prakasam

01-06-2022spa

இராட்சதனை சங்கரிப்பவர்கள் யார்?

Pr.John Prakasam

25-05-2022spa

ஏன் கர்த்தாவே ஏன்? விசுவாசத்தின் பரீட்சை

Rev.Dr.David Prakasam

17-05-2022